Zon SDE subsidie stappenplan

Bron: RVO

Er zijn 9 stappen van Zon SDE subsidie aanvraag tot uitvoering van uw project.

Stap 1: Vraag uw identificatiemiddel aan

U heeft een identificatiemiddel nodig om Zon SDE subsidie aan te vragen:

Stap 2: Maak uw aanvraag aan

 • Log in op het eLoket via de knop Aanvragen op mijn.rvo.nl (kijk onder Direct Regelen);
 • Kies uw aanvraagcategorie op het tabblad 'Thema selecteren';
 • Kies het juiste formulier door een aantal vragen beantwoorden;
 • Plaats alle gegevens van uw installatie in het formulier;
 • Houd in uw projectplanning rekening met de benodigde acties om daadwerkelijk subsidie te ontvangen;
 • U kunt uw aanvraag in het eLoket in concept aanmaken en tussentijds opslaan.

Stap 3: Dien uw aanvraag in

 • U kunt uw aanvraag indienen als de Zon SDE subsidie regeling open is. De openstellingsronde heeft meerdere fases. Let op in welke fase u indient;
 • Vul alle vragen naar waarheid in;
 • Voeg alle verplichte vergunningen en bijlagen bij;
 • Controleer uw aanvraag nauwkeurig;
 • Verzend uw online-aanvraag;
 • Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een dossiernummer;
 • Uw aanvraag is opgeslagen in 'Mijn Overzicht'.

Stap 4: RVO behandelt uw aanvraag

 • RVO behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst;
 • Aanvragen ontvangen om 17.00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee;
 • Op de sluitingsdag van de openstellingsronde is 17.00 uur de eindtijd van ontvangst;
 • Ontvangen zij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan rangschikken ze deze op volgorde van aanvraagbedragen. Bij de categorieën hernieuwbaar gas delen ze het aanvraagbedrag door een correctiefactor van 0,706. Ze ronden het bedrag af op 3 decimalen;
 • Valt de budgetgrens tussen aanvragen met een gelijk bedrag? Dan loten ze tussen deze aanvragen.

U heeft een identificatiemiddel nodig om Zon SDE subsidie aan te vragen:
 • Volledigheidstoets: Ze behandelen uw subsidieaanvraag alleen als die volledig is. De volledigheidsdatum bepaalt de rangschikking van uw aanvraag;
 • Inhoudelijke toets: Ze controleren of uw subsidieaanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden aan de hand van de technische en financiële gegevens;
 • Als zij vragen hebben dan benaderen zij u voor aanvullende/ontbrekende gegevens.

Stap 5: U ontvangt een beschikking

 • Als uw aanvraag is beoordeeld ontvangt u een beschikking. De subsidie die RVO u toekent in de beschikking, is een maximum bedrag over de gehele looptijd van de subsidie. Hierbij gaat RVO uit van de basisenergieprijs. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag;
 • De uiteindelijke hoogte van de subsidie berekenen we per jaar op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie en de hoogte van het correctiebedrag;
 • Volgens het Besluit SDE heeft de minister 13 weken de tijd om het proces van 'Aanvragen' tot en met 'Beschikking' te doorlopen. Verlenging van deze periode kan eenmaal met ten hoogste 13 weken.

Stap 6: Realiseer uw project

 • U moet binnen 1 jaar na uw subsidiebeschikking RVO afschriften insturen van uw opdrachtverstrekkingen. Hierop staan de onderdelen voor de productie-installatie beschreven en de opdrachten voor de bouw van de productie-installatie;
 • Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.

Stap 7: U vraagt uw EAN-code aan

 • Na realisatie van uw project vraagt u bij uw netbeheerder uw EAN-code op van uw duurzame productieinstallatie. Bij meerdere productie-installaties ontvangt u meerdere EAN-codes;
 • Heeft u de EAN-code(s) ontvangen en de productie-installatie gerealiseerd? Meld u dan aan bij een certificerende instantie zoals CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of VertoGas (voor hernieuwbaar gas);
 • De netbeheerder of in geval van warmte het meetbedrijf moet u vervolgens vaststellen als producent van duurzame energie;
 • Lees meer informatie op certiq.nl/zakelijk of op vertogas.nl.

Stap 8: U ontvangt de Zon SDE subsidie

 • De aanvraag van het voorschot is op basis van verwachte productie;
 • Hiervan ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen;
 • Elk jaar stelt RVO het voorschotbedrag vast;
 • Uitbetaling van de subsidievoorschotten vindt plaats als uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ/Vertogas. Zij geven RVO de meetgegevens door;
 • Achteraf past RVO jaarlijks een correctie toe aan de hand van het vastgestelde definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Dit noemen zij 'bijstellen' van uw subsidie;
 • U ontvangt automatisch een eindafrekening, gebaseerd op de productiegegevens die CertiQ of Vertogas bij RVO aanlevert.

Stap 9: RVO stelt uw subsidie vast

 • Dien een vaststellingsverzoek in na afloop van uw subsidieperiode (na 5, 8, 12 of 15 jaar);
 • Aan de hand daarvan stellen zij uw subsidie definitief vast;
 • Te weinig ontvangen subsidie betalen wij na. Te veel ontvangen subsidie vorderen we terug.

Disclaimer: aan dit stappenplan kunnen geen rechten worden ontleend.