Zon SDE subsidie rekenvoorbeeld

Zon-PV ≥ 15 kWp


Fasegrens ronde 1

0,090 €/kWh

Fasegrens ronde 3

0,125 €/kWh

Voorlopig correctiebedrag 2017

0,033 €/kWh

Voorlopige bijdrage SDE+ 2017
bij aanvraag in ronde 1 voor 0,090 €/kWh

0,090 – 0,033 = 0,057 €/kWh

Voorlopige bijdrage SDE+ 2017
bij aanvraag in ronde 3 voor 0,125 €/kWh

0,125 – 0,033 = 0,092 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen

950 uur

Maximale subsidiabele jaarproductie
bij een installatie met een vermogen van 400 kWp

400 x 950 = 380.000 kWh

Voorlopige jaarlijkse bijdrage SDE+ 2017
bij aanvraag in ronde 1 voor 0,090 €/kWh

0,057 x 380.000 = € 21.660

Voorlopige jaarlijkse bijdrage SDE+ 2017
bij aanvraag in ronde 3 voor 0,125 €/kWh

0,092 x 380.000 = € 34.960

Let op: Bij een aanvraag voor zon-PV ≥ 15 kWp hoeft u geen productieraming (= vermogen x vollasturen) op te geven. RVO gaat in uw beschikking uit van het maximum aantal subsidiabele vollasturen (950).