Teruggaaf energiebelasting

In het geval er meerdere onroerende zaken zijn aangesloten op één elektriciteitsaansluiting is er mogelijk te veel energiebelasting en opslag duurzame energie betaald via de factuur van uw energieleverancier. De wettelijke grondslag voor de belasting is namelijk dat er maar één keer belasting geheven mag worden per elektriciteitsaansluiting. Bij meerdere zelfstandige onroerende zaken achter één aansluiting, die elk een afzonderlijke factuur voor elektriciteitsverbruik ontvangen, worden de belastingschijven voor de energiebelasting en de opslag duurzame energie niet gecombineerd waardoor er mogelijk te veel belastingen in rekening gebracht zijn. U kunt een verzoek om teruggaaf van de energiebelasting indienen bij de Belastingdienst voor maximaal 5 voorgaande jaren. De teruggaaf van energiebelasting vindt plaats per aansluiting, per kalenderjaar en per zelfstandige onroerende zaak achter de aansluiting.

Wij zijn u graag van dienst met het beoordelen van uw situatie en met het berekenen van de mogelijke teruggaaf in uw specifieke situatie. Neem gerust contact met ons op om dit in gang te zetten. Contactpersoon Remco Jongsma is bereikbaar op 06 - 30 36 97 47 of per mail.

Via de website van de Belastingdienst kunt u digitaal een verzoek voor teruggaaf energiebelasting indienen door het volgende formulier in te vullen.