Aanmelding CertiQ

Om daadwerkelijk Zon SDE subsidie te ontvangen na montage van de zonnepanelen op uw bedrijfsdak, dienen er nog een aantal handelingen verricht te worden, waaronder de aanmelding CertiQ. Als intermediair van Zon SDE subsidie aanvragen assisteren wij u daar graag bij. De volgende stappen dienen doorlopen te worden.

Stap 1: Brutoproductiemeters aansluiten

Het zonnestroomsysteem wordt bemeterd door een zogenaamde brutoproductiemeter, die wordt aangesloten op de hoofdaansluiting van uw gebouw. De brutoproductiemeter registreert de hoeveelheid stroom die uw systeem produceert en geeft dit automatisch digitaal door aan uw netbeheerder. Brutoproductiemeters kunt u zowel huren als aanschaffen. In geval van een Zon SDE subsidie adviseren wij u de brutoproductiemeters aan te schaffen omdat dit economisch voordeliger is. De terugverdientijd van aanschaf in relatie tot huren bedraagt 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de tariefstelling van het meetbedrijf dat de meetdiensten zal verzorgen. Aangezien de exploitatieperiode van de Zon SDE subsidie al 15 jaar bedraagt kunt u de aanschaf van de brutoproductiemeters meerdere keren terugverdienen binnen de looptijd van het project. Hetzelfde geldt overigens voor de aanschaf van de hoofdmeters. Tevens loont het om een concurrende offerte op te vragen van een ander meetbedrijf. U bent namelijk vrij in de keuze welk meetbedrijf de metingen voor u gaat verrichten. U bent dus niet verplicht om de meetdiensten van uw netbeheerder af te nemen. U dient alleen wel de meetdiensten van de hoofdmeter en die van de brutoproductiemeter onder te brengen bij één meetbedrijf. Wij zijn graag bereid om u te assisteren bij het aanvragen en beoordelen van de offertes voor uw meetdiensten.

Stap 2: EAN-code aanvragen

Zodra de brutoproductiemeter is aangesloten op de hoofdaansluiting, kunt u een zogenaamde groene EAN-code voor uw duurzame productie-installatie aanvragen bij uw netbeheerder. Voor elke duurzame productie-installatie vraagt u dus een eigen EAN-code aan. De groene EAN-code dient ervoor om eventuele meerdere duurzame productie-installaties achter eenzelfde EAN-hoofdaansluiting te kunnen onderscheiden. In het geval er één productie-installatie aangesloten wordt, dan kunt u er voor kiezen om de EAN-code van de hoofdaansluiting te hanteren.

Stap 3: Aanmelding CertiQ

Zodra u de EAN-code ontvangen heeft, meldt u de productie-installatie aan bij CertiQ. Voor elke productie-installatie dient u een aparte aanvraag in te dienen. Het stappenplan en de benodigde gegevens voor de aanmelding CertiQ staan hier vermeld. U kunt uw aanmeldformulier ondertekenen met DigiD of eHerkenning. Het formulier wordt dan automatisch doorgestuurd naar uw netbeheerder. Als u ervoor kiest om niet digitaal te ondertekenen, dan print u het aanmeldformulier 'verzoek tot vaststelling' dat u per mail ontvangen heeft en stuurt u dit ondertekend per mail of per post naar uw netbeheerder.

Belangrijke zaken om rekening mee te houden bij de aanmelding CertiQ1: Toestemming netbeheerder

Voor het aansluiten van een productie-installatie heeft u altijd een toestemming van uw netbeheerder nodig. De netbeheerder toetst of uw aansluiting en het energienet voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het terugleveren van energie. In het geval de brutoproductiemeters geleverd worden door het meetbedrijf gelieerd aan uw netbeheerder, zullen deze handelingen gecombineerd uitgevoerd worden tijdens het plaatsen van de brutoproductiemeters. In het geval de meters geplaatst worden door een onafhankelijk meetbedrijf zal de netbeheerder een eigen opname van de installatie en de aansluiting dienen in te plannen. In de praktijk kan dit enige vertraging opleveren. Echter zal dit geen nadelige gevolgen voor de Zon SDE subsidieverstrekking hebben, omdat de vergoeding met terugwerkende kracht verrekend zal worden over de geproduceerde stroom.

2: Deelnemersovereenkomst afsluiten met CertiQ

U dient de aanvraag zelf in te dienen en te ondertekenen, omdat u een deelnemersovereenkomst voor het E-certificatensysteem afsluit met CertiQ.

3: Overeenkomst terugleveren en verhandelen Garantie van Oorsprong afsluiten

U dient bij uw aanvraag een keuze te maken voor de handelaar die uw Garanties van Oorsprong (GVO) gaat ontvangen. Deze handelaar zal bij CertiQ in eerste instantie geregistreerd staan als uw handelaar. Uw handelaar ontvangt de gegevens over uw stroomproductie, maar u dient daar nog wel een terugleverovereenkomst voor af te sluiten. Het is daarom raadzaam om gelijk contact op te nemen met de handelaar van uw keuze en een aanbieding op te vragen. Uiteraard bent u vrij om bij meerdere handelaren een concurrende aanbieding op te vragen. U sluit met de handelaar een overeenkomst af voor een vergoeding voor de teruggeleverde stroom als ook een vergoeding voor de GVO-waarde. Wij zijn graag bereid om u te assisteren bij het aanvragen en beoordelen van de offertes voor uw handelaar.